Bunch of Colors Ferrets

Bericht van de club NSFC over test uitslagen ontlasting 2018

Het was een tijdje stil vanuit onze kant omdat er veel onzekerheden waren over de gezondheid van alle fretten in Nederland. Als fokker zijnde willen wij weten of we goed bezig zijn en nagaan of er daadwerkelijk fretten/pups ziek zouden zijn bij onze fok. Dat kon alleen door uit te zoeken welke tests er nodig zijn en deze uit te laten voeren.

Wij, 4 leden van NSFC, hebben ieder voor zich faeces van onze fretten laten testen op bacteriën, die veel problemen veroorzaken bij de frettenpopulatie in Nederland. Alle onderzoeken zijn gedaan door Idexx Vet Med Labor GmbH (Duitsland). Wij staan nauw met hen in contact en kunnen met onze vragen terecht bij hun microbioloog en natuurlijk bij onze respectievelijke dierenartsen.

Bij alle 4 leden, die de tests hebben laten doen, zijn de uitslagen negatief bevonden op de bacteriën, die de fretten ziek zouden maken en er zijn zeker geen super-resistente bacteriën voor antibiotica gevonden.

De betreffende leden zijn:
Bunch of Colors Cissy Elbertsen
Baco Frettery Marga & Ton Zoeteman
Born to Love Iris Klaverveld
Dancing with Ferrets Anne Hekman

English translation below:

From our side it has been quiet for quite a while because there were many doubts about the health of all Ferrets in the Netherlands. As breeders we were anxious to know if we were doing all right and find out if indeed there would be sick ferrets/kits in our ferretries. This was only possible by figuring out what tests were necessary and have them done.

We, 5 members of NSFC, had, each on one’s own responsibility, the faeces of our ferrets tested on bacteria, that cause many problems among the ferret-population in the Netherlands. All tests were done by Idexx Vet Med Labor GmbH (Germany). We are in close contact with their microbiologist and they will answer all the questions we have. The same goes for our respective vets.

For all 4 members, that have done these tests, the results were negative for the bacteria, that are supposed to make the ferrets sick and absolutely no super-resistant bacteria for antibiotics were found.